top of page
IMG_6478-2.jpg

Een nieuwe manier van afval scheiden

Gemeente Haarlemmermeer gaat over op een nieuwe manier van afval scheiden. Op ongeveer 50 meter van de entree van uw gebouw komt een ondergrondse container voor GFT en Etensresten. Op ongeveer 100 meter afstand komen ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD), Papier en Restafval. Inpandige en/of bovengrondse containers worden weggehaald. 

 

Zodra u de ondergrondse containers kunt gebruiken, krijgt u een toegangspas voor Restafvalcontainer(s) in de buurt thuisgestuurd. De containers voor het andere afval zijn te gebruiken zonder toegangspas. 

Hoe gaat dat straks in uw wijk?

Stap 1

De gemeente graaft proefsleuven op plekken waar mogelijk ondergrondse containers komen. En op alternatieve locaties. Door het graven van sleuven kan bekeken worden of er kabels of leidingen in de weg liggen.

Stap 2

Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief. Hierin leest u meer informatie over:

  • de nieuwe manier van afval scheiden;

  • de geplande locaties van de ondergrondse containers die in uw wijk komen. Dit heet de aanwijzing;

  • in welke ondergrondse containers u uw Restafval kunt weggooien. Dit heet de toewijzing;

  • hoe u kunt reageren op het aan- en toewijzingsbesluit.

Stap 3

De gemeente legt het locatieplan en welke container(s) voor Restafval u mag gebruiken vast in een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit. Hierop kunt 6 weken lang een reactie insturen. Lees hier meer over hoe u een zienswijze in kunt dienen. 

Stap 4

De gemeente beoordeelt alle zienswijzen. Heeft u een zienswijze ingestuurd? U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De gemeente probeert u binnen 5 weken na het sluiten van de reactietermijn een inhoudelijk reactie te sturen. Soms kan dit iets langer duren. U krijgt altijd antwoord. 

Stap 5

De gemeente bepaalt het definitieve aan- en toewijzingsbesluit. Hierin is rekening gehouden met de zienswijzen. De gemeente publiceert dit besluit. Bent u het niet eens het antwoord van de gemeente op uw zienswijze? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. Lees hier meer over hoe u in beroep kunt gaan. 

Stap 6

Ongeveer 1 tot 2 weken voordat de ondergrondse containers worden geplaatst of verplaatst, ziet u een informatiebord op de nieuwe locatie. De werkzaamheden duren 1 tot 2 dagen. Deze kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De nieuwe containers zijn bij plaatsing gesloten. 

Stap 7

U krijgt een brief met toegangspas. In deze brief leest u ook vanaf wanneer u de ondergrondse containers kunt gebruiken. Met de toegangspas opent u de ondergrondse container(s) voor Restafval. De containers voor het andere afval zijn te openen zonder pas. De inpandige en bovengrondse containers worden dan weggehaald.

Stap 8

Start van de nieuwe manier van afval scheiden. U vindt de meeste actuele informatie over afval scheiden en de afvalinzameling op de website van Meerlanden. Of download de Meerlandenapp in de App- of Playstore.

De grondstofcoaches

Hulp nodig bij afval scheiden?

Onze grondstoffencoach Erwin helpt u graag! Hij denkt met u mee over oplossingen hoe afval scheiden in uw thuissituatie het beste past. En geeft u tips om het scheiden van uw afval makkelijker te maken.    

 

Interesse? Neem dan contact op met Erwin via de onderstaande knop. Of maak telefonisch een afspraak door te bellen naar Meerlanden Publieksinformatie 0297 - 381 717  

grondstofcoaches   (48).jpg
bottom of page